Vi følger 6 mennesker på jorda i 16 timer.
I tillegg kan leseren selv finne mange andre ting som skjer
eller forandrer seg fra time til time.

""