Gunnar har nettopp landet på planeten. Han har reist
dit fordi det er så fredelig der, men litt etter litt skjer det stadig
nye ting og flere flytter dit.

""